Bekir Dural ile

Karşılaştırmalı Briç

 

Ana Sayfa Hakkımda Briç Sistemleri Konvansiyonlar Konvansiyon Uyum Tablosu Sayı Sistemleri Briç Sözlüğü

         Please Click Here For ENGLISH

Standard American Yellow Card

Bu sistem Goren sisteminin üzerine inşa edilmiştir. Önceleri Goren’s American Standart olarak adlandırılan sistem daha sonra ACBL (American Contract Bridge League) tarafından geliştirilerek son şeklini ve bu adı almıştır. Amerika dışında da tüm dünyada yaygın olarak oynanır.

5 parça majör ile oyun açma temeline dayanır ancak üçüncü ve dördüncü pozisyonda oturan oyuncular için 4 parça iyi bir majörle oyun açışı bazı partnerler tarafından uygulanır. 5 parça majör olmadığı zaman uzun minörle oyun açılır. Minörlerin eşit olması durumunda 3-3 eşitlikte 1 Trefl, diğer eşitliklerde 1 Karo açılır. Kuvvetli Sanzatu açışı geçerlidir, kötü bir 5 parça majörle Sanzatu açmak mümkündür. 2 seviyesinde açışlar zayıf açıştır, dengesiz ellerle kuvvetli açış 2 Trefl, dengeli ellerle kuvvetli açış 2 Sanzatudur. Açış ve cevap kurallarını aşağıdaki tabloda inceleyebilirsiniz.

ıcı
Puan
Dağılım
Cevapçı
Puan
Dağılım
1 Minör
12-21 OP
 
En az 3 parça
 
1 Renk
2 Renk sıçramasız
Basit destek
Sıçramalı destek
2 Renk sıçramalı
1 Sanzatu
2 Sanzatu
3 Sanzatu
6+ OP
10+ OP
6-9 OP
11 OP
17+ OP
6-10 OP
11-12 OP
13-16 OP
En az 4 parça
En az 4 parça
En az 5 parça
En az 5 Parça
Tek renkli el
4’lü renk yok
Dengeli
Dengeli
1 Majör
12-21 OP
En az 5 parça
1 Majör
2 Renk sıçramasız
Basit destek
Sıçramalı destek
Majör manşı
Sıçramalı Renk
1 Sanzatu
2 Sanzatu (*)
3 Sanzatu
6+ OP
10+ OP
6-10 OP
11 OP
13-15 OP
17+ OP
6-10 OP
11-12 OP
13-15 OP
En az 4 parça
En az 4 parça
En az 3 parça
En az 3 parça
En az 3 parça
Tek renkli el
Destek yok
Destek yok
Destek yok
2 Karo,
2 Kör,
2 Pik
5-11 OP
6 parça
Yeni renk
Basit destek
2 Sanzatu
Bir tur forsing
Manşa davet
Manş forsingi
En az 5 parça
2-3 parça
Dengeli
2 Trefl
22+ OP
Her tür dağılım
2 Karo
Yeni renk
2 Sanzatu
0-7 OP
8+ OP
8+ OP
Negatif el
En az 5 parça
Dengeli
3 Renk
6-10 OP
7 Parça
Basit Destek
En az 3 löve
En az 2 parça
1 Sanzatu
15-17 OP
Dengeli
2 Trefl
2 Renk
2 Sanzatu
3 Sanzatu
3 Trefl, 3 Karo
3 Majör
4 Trefl
4 Sanzatu
8+ OP
0+
8-9 OP
10-14 OP
6-8 OP
Şlem forsingi
Gerber
6 SA zorlaması
Stayman
Transfer
Dengeli
Dengeli
En az 6 parça
En az 6 parça
2 Sanzatu
20-21 OP
Dengeli
3 Trefl
3 Renk
4 Trefl
4 Sanzatu
5+ OP
0+
Gerber
6 SA zorlaması
Stayman
Transfer
Dengeli
Dengeli
3 Sanzatu
Gambling 3SA,
 
yada
 
25-27 OP
7’li kesiksiz minör
 
 
 
Dengeli
4 Trefl
 
4 Karo
4 Sanzatu
 
4 Trefl
4 Karo, 4 Kör
4 Trefl yada Karo teklifi
Şlem teklifi
Blackwood
 
Stayman
Transfer
Dengesiz
 
Minörlere destek

(*) Partnerlar anlaşarak Jacoby 2 SA deklaresini uygulayabilirler. Bu durumda 2 SA deklaresi 13+ OP ve 4 parça destek gösterir, Şigan yada tek parça rengini sorar. Açıcı şigan yada tek parça rengi yoksa minimum puanla 4 Kör, 15-17 Puanla 3 Sanzatu, 18+ puanla 3 Kör deklare eder.

İkinci Tur Konuşmalar

SAYC sisteminde ikinci tur konuşmalar oldukça natüreldir. 26 puanı bulma olasılığı yoksa konuşma en kısa yoldan durdurulur.

26 puanı bulma olasılığı varsa normal açış puanıyla 6 parça ise açış rengi tekrarlanabilir, ekonomik ikinci renk deklare edilebilir yada 1 Sanzatu deklare edilebilir, 4 parça ise cevapçının rengine basit destek verilir.

16+ puanla ise 6 parça açış rengi yada 5 parça ekonomik ikinci renk sıçrayarak, pahalı ikinci renk sıçramasız, yada 2 Sanzatu deklare edilebilir, 4 parça ise cevapçının rengine sıçramalı destek verilebilir.

Bu sistemi oynayanların genellikle uyguladıkları konvansiyonlar:

 • 4. Renk Forsingi
 • Kontrol Konuşmaları
 • Cue-Bids
 • Sputnik
 • Stayman
 • Jacoby Transfer
 • Jacoby 2 SA
 • Josephine, Grand Şlem Forsing
 • Gerber
 • Blackwood
 • Bu konvansiyonların uygulanmasında sistemler arasında farklılıklar vardır. (Ayrıntılar için Bkz. Konvansiyonlar)