Bekir Dural ile

Karşılaştırmalı Briç

 

Ana Sayfa Hakkımda Briç Sistemleri Konvansiyonlar Konvansiyon Uyum Tablosu Sayı Sistemleri Briç Sözlüğü

         Please Click Here For ENGLISH

Konvansiyon Uyum Tabloları

Konvansiyonların bir çoğu çeşitli Briç sistemlerinde uygulanabilir. Ancak bu konvansiyonlar arasında birbirleriyle çakışanlar vardır. Dolayısıyla uygulayacağınız konvansiyonları seçerken bunlar arasında tercihlerde bulunmak zorunda kalırsınız. Aşağıdaki tablolar bu çakışmaları göstermektedir. Tablolarda yer almayan bir konvansiyon diğerleriyle çakışmıyor anlamına gelir. Blackwood konvansiyonu tüm konvansiyonlarla uyumludur, ancak onun da kendi içinde bir tercih yapılması gerekir (Roman Blackwood, Key Card Blackwood vs. gibi).

Aşağıdaki tabloda yer alan konvansiyonlar rakibin 1 Sanzatu açışına müdahale konvansiyonlarıdır ve doğal olarak hepsi birbiriyle çakışır, uygulamak için bir tanesinin tercih edilmesi gerekir.

Astro
PinPoint Astro
Modified Astro
Aspro
Brozel
Cansino
D.O.N.T.
Becker
Cappelletti
Crash Over 1 NT
Ripstra
Suction
Trefl Landy
Multi-Landy

Stayman, Minor Suit Stayman, Jacoby Transfer ve Texas Transfer hemen tüm sistemlerde ortaktır, ancak farklı uygulamaları vardır. Bunlar için konvansiyonlar bölümünde ayrıntıların incelenmesi gerekir. Sadece Acol sisteminde uygulanan Baron konvansiyonu Stayman ile çakışır, aynı sistem içinde uygulanamazlar. Flint konvansiyonu Stayman ile çakışır gibi görünmekle birlikte Flint sadece 2 Sanzatu açışlarında uygulandığı için 1 Sanzatu açışlarında Staymanla birlikte kullanılabilir. Stayman uygulamasında ise klasik yada Puppet Stayman arasında tercih yapılması gerekir.

Üçüncü ve Dördüncü pozisyonda oturan oyuncular için zayıf açışlarda uygulanan 3 farklı Drury konvansiyon vardır; Trefl Drury, Reverse Drury ve Bergen Drury. Bu konvansiyonlardan biri seçilmelidir.

5-5 Dağılım gösteren üç farklı Cue-Bid vardır; Michael's Cue-Bid, Ghestem ve Astro Cue-Bid. Dolayısıyla bunlar arasında da bir tercih yapılması gerekecektir.

Çakışan diğer konvansiyonlar için aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. X işareti çakışmaları göstermektedir.

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Albarran   X             X           X        
2 Benjamin X               X           X        
3 Bergen Raises         X                            
4 Exclusion Blackwood                         X            
5 Control Bid     X                                
6 Controlwood                                   X  
7 Dural                       X   X          
8 Dural Transfer                                 X   X
9 Flannery X X                         X        
10 Fragment Bid                                   X  
11 Gerber                               X      
12 Lebensohl             X             X          
13 Roman Asking Bid       X                              
14 Rubinsohl             X         X              
15 Schenken X X             X                    
16 Sharples                     X                
17 Smolen Transfer               X                     X
18 Splinter Bid           X       X                  
19 Weissberger               X                 X