Bekir Dural ile

Karşılaştırmalı Briç

 

Ana Sayfa Hakkımda Briç Sistemleri Konvansiyonlar Konvansiyon Uyum Tablosu Sayı Sistemleri Briç Sözlüğü

         Please Click Here For ENGLISH

Sayı Sistemleri

Briç’de iki farklı Sayı Sistemi vardır. Her iki sistemde de sayı değerleri değişmez ancak sayıların yazılma sistemleri farklıdır. Bunlardan birincisi Rober tamamlamaya dayanan Rober Briç Sayı Sistemidir. İkincisi ise her dağıtılan elin bir öncekinden bağımsız oynandığı ve turnuvalarda uygulanan sistem olan Chicago Sayı Sistemidir. Önce sayı değerlerine kısaca değinelim.

Sanzatu kontratlarında 1 Sanzatu 40 sayı, ondan sonrakiler 30’ar sayıdır. Yani 3 Sanzatu 100 sayı değerindedir ve zon yapar. Renklere gelince, Majör renkler 30 sayı, Minör renkler 20 sayıdır, dolayısıyla örneğin 4 Kör 120 sayı eder ve zon yapar, ama ancak 5 Karo 100 sayı ettiği için Minörlerde zon yapmak ancak 5 seviyesinde mümkündür.

Rober Briç Sayı Sistemi

Haç şeklinde bir tablo çizilir. Bu tabloda dikey çizginin sol tarafı bir ekibin, sağ tarafı ise diğer ekibin puanlarına aittir. Oyun bir kontrata bağlandıktan sonra, kontrat yerine geldiyse kontratın değeri kontrat sahibi ekibin tarafına, yatay çizginin altına yazılır; 3 Pik için 90, 2 SA için 70 gibi. Bu sistemde bu kazanılan sayı daha sonraki herhangi bir elde 100 sayıya tamamlanırsa zon yapılmış olur, o zaman altına çift çizgi çizilir ve bu çizgilerin alttaki rakibin kısmına da uzatılır. Bu çizgi rakibin daha önce part skorlarla almış olduğu sayıları zon yapma açısından geçersiz kılar. Rakip zon yapmak için sıfırdan sayı toplamaya başlar ama daha önce almış olduğu sayılar oyun sonunda skor olarak sayılır. Kuşkusuz bu her iki ekip için de geçerlidir. Yani yatay çizginin altında 90 sayınız varken rakip zon yaparsa, çift çizginin biri sizin 90 sayının altına kadar uzatılır ve artık o 90 sayıyı 100’e tamamlayarak zon yapma olanağı kalmamıştır. Taraflardan biri iki adet zon yaptığı zaman ilk Rober tamamlanmış olur, Rober ikramiyesi eklenerek sayılar hesaplanır ve ikinci Rober’e geçilir. Bir parti üç Rober’den oluşur.

Fazladan alınan ellerin değeri yatay çizginin üstüne yazılır ve zon bağlamada hesaba katılmaz. Eğer oyun çıkmadıysa, yani eksik el alındıysa sayı rakibin kısmına, ve yatay çizginin üstüne yazılır. Alınan ikramiyeler de yatay çizginin üstüne yazılacaktır. Şimdi bu sayıları, Çıkan Eller, Fazla Çıkan Eller, Batan eller ve İkramiyeler başlıkları altında inceleyelim.

Çıkan Eller

Çıkan eller için ne konuşulduysa onun sayısı yazılır. Kontur atıldıysa bu sayı iki ile çarpılır, sürkontur atıldıysa dört ile çarpılır. Yani mesela sürkonturlu 1 Pik 120 sayı yapacağı için zon bağlar.

Fazla Çıkan Eller

Fazladan alınan eller için hesaplanacak sayılar zonda olup olunmadığına, yani daha önce zon bağlayıp bağlamadığınıza, ve kontur çekilip çekilmediğine göre değişir. Bu sayılar fazladan alınan her el için:

  Zonda Değil Zonda
Kontursuz Kendi Değeri Kendi Değeri
Konturlu 100 200
Sürkonturlu 200 400

Batan Eller

Eğer kontur atılmadıysa eksik alınan her el için karşı tarafın ikramiye kısmına, kontrat sahibi zonda değilse 50 sayı, zondaysa 100 sayı yazılır.

Kontur atıldıysa batar sayıları zonsuz durumda (2n-1)x100 formülü ile, zonlu durumda (3n-1)x100 formülü ile hesaplanır ve karşı tarafın ikramiye kısmına yazılır. Sürkontur atılması durumunda da bu sayılar 2 ile çarpılır. Burada “n” harfi oyunun kaç battığını gösterir.

Sonradan, zonsuz konturlu batışlarda üçüncü batardan sonraki her batış için de 300 sayı yazılmaya başlanmıştır. Yani formüle göre batarlar 100 – 300 – 500 – 700 – 900 – şeklinde gitmesi gerekirken 3 batardan sonrasını daha fazla cezalandırmak amacıyla yapılan yeni düzenlemeye göre 100 – 300 – 500 – 800 – 1100 – şeklinde gidecektir.

İkramiyeler

  Zonda Değil Zonda  
Rober Bitirme 700 500 Rakip Takımın Zonu
Şlem 500 750  
Grand Şlem 1000 1500  
Bir elde kozun 4 onörü 100 100  
Bir elde kozun 5 onörü 150 150  
Sanzatu'da 4 As 150 150  

Şlem veya Grandşlem ikramiyelerini almak için bu deklarasyonlarda bulunmuş ve oyunu yapmış olmanız gerekir.  4 seviyesinde oynayıp 6 çıkarak şlem ikramiyesi alamazsınız.

Onör ikramiyeleri her iki taraf için de geçerlidir. Yani siz 1 Trefl oynarken rakip bir elde 4 Trefl onörüyle kendi hanesine ikramiye olarak 100 sayı yazdırabilir. Son yıllarda bu onör ikramiyeleri, tamamen şansa bağlı bir durum olduğu için çoğu masada anlaşmalı olarak uygulanmamaktadır.

Şimdi bir örnek tablo ile sayıları biraz daha açıklayalım.

Birinci Rober                  İkinci Rober                        Üçüncü Rober
 

                500

                 30

 

500

200

   

           700

           500

 

100

320

   

            100

            970

 700

  30

300

 

                 70

 

120

 

        180

     

120

     
                  60

                  40

   

        100

90              40

             40

 

100

     
 

 

 

200

       
 
     

Yukarıda üç Rober’de tamamlanmış bir parti görüyorsunuz. Şimdi tüm oyunları ve alınan sayıları açıklamaya çalışalım.

Birinci Rober

 1. Oyun : Siz 2 SA oynadınız ama dokuz el aldınız ve 3 SA çıktınız. 2 SA deklare ettiğiniz için 2 SA sayısı olan 70, dikey çizginin soluna, yani sizin tarafınıza ve yatay çizginin altına yazıldı. Fazladan almış olduğunuz bir elin değeri olan 30 sayıda çizginin üstüne.
 2. Oyun : İkinci elde rakip 4 Pik oynadı ve oyunu bien çıkardı, 4 Pik karşılığı olan 120 puanı yazdırdı. Sizin 70 sayısının da altı çizildi, yani zon yapmak için sayı toplamaya yeniden başlamanız gerekiyor.
 3. Oyun : Üçüncü elde iki Pik oynayıp bien yaparak 60 sayı aldınız.
 4. Oyun : Bir sonraki elde de 2 Karo oynayıp oyunu çıkararak 40 sayı alarak 100 sayı topladınız ve zonu bağladınız.
 5. Oyun : Sonraki elde rakip şlem Karo oynadı, kontur attınız ve oyun 2 battı. Rakip zonda olduğu için batarlar (3n-1)x100 formülü ile hesaplandı ve 500 sayı kazandınız.
 6. Oyun : İlk Rober’in son oyununda ise rakip 3 SA oynadı, kontur attınız 1 fazla çıktılar. Dolayısıyla once 3 SA karşılığı 100 puanı konturlu olduğu için 200 olarak aşağı yazdırdılar, sonra da gene zonda konturlu1 fazla el aldıkları için yukarıya 200 sayı yazdırdılar. İki zon bağlamış oldukları için ilk Rober bitti ve sizin de bir zonunuz olduğu için 500 sayı Rober bitirme ikramiyesini de kazandılar. Tüm puanlar hesaplandı ve 320 puan ileride oldukları ortaya çıktı ve bu sayı ikinci Rober’de onların tarafına ikramiye olarak yazıldı.

İkinci Rober

 1. Oyun : Siz 6 Pik oynadınız ve bien çıktınız. 6x30=180 puan aşağı yazdırdınız. Daha önce bağlanmış zonunuz olmadığı için şlem ikramiyesi 500 olarak sizin ikramiye kısmınıza yazıldı.
 2. Oyun : Rakip 3 Kör oynadı ve bien yaptı, 90 sayısını yazdırdı.
 3. Oyun : 5 Karo oynadınız ve 1 battınız. Kontur olmadığı ama zonunuz olduğu için rakibin ikramiye kısmına 100 sayı yazıldı.
 4. Oyun : 3 SA oynadınız ve oyunu çıkardınız. 100 sayı yazdırdınız, ayrıca ikinci zonu bağlamış oldunuz. Rakibin zonu olmadığı için 700 sayı Rober ikramiyesi aldınız. Bu sefer sayılar hesaplandığında siz 970 sayı ilerde çıktınız, ve bu sayı üçüncü Robere başlarken sizin tarafınıza ikramiye gibi yazıldı.

Üçüncü Rober

 1. Oyun : 3 Pik oynadınız, 2 battınız. Rakip kontur atmış olduğu için ve siz zonda olmadığınız için (2n-1)x100 fomülü ile hesaplanarak 300 sayı rakibin ikramiye kısmına yazıldı. Ancak Pik’den dört onörünüz olduğu için siz de kendi ikramiye kısmına 100 sayı yazdırdınız.
 2. Oyun : Rakip 4 Kör oynadı ve 11 el aldı. 4 Kör sayısı olan 120 sayı aşağı, 1 fazlası için 30 sayı yukarı olmak üzere yazıldı.
 3. Oyun : 1 SA oynadınız ve oyunu çıkardınız, 40 sayınız yazıldı.
 4. Oyun : 2 Karo oynadınız gene bien çıktınız ve gene 40 sayı yazıldı ama hala zonu bağlayamadınız.
 5. Oyun : Rakip 3 SA oynadı ve çıkardı. 100 sayı alarak zon bağladı ve iki zon bağladığı ve sizin de zonunuz olmadığı için 700 sayı Rober ikramiyesi aldı. Parti sona erdi ve rakip 100 sayı ile partiyi kazanmış oldu.

Chicago Sayı Sistemi

Bu sistemin değişik versiyonları vardır. Öncelikle biz size uygulanması son derece kolay bir karma sistem önereceğiz, sonra diğer versiyonlarla aradaki farkları göstereceğiz. Anlatacağımız sistemin Rober Briçten en önemli farkı oynanacak oyun sayısının sınırlı olmasıdır. En az dört oyun oynanması gerekir, yani herkes bir kez kağıt dağıtacaktır; oyun sayısı kuşkusuz dördün katları şeklinde artırılabilir. Bir diğer önemli fark ise her kağıt dağıtımında oynanan oyunun bir öncekinden bağımsız olmasıdır. Yani her el kendi içinde biter, 2 Pik oynadıysanız o aldığınız 60 sayıyı, bir sonraki elde 100 sayıya tamamlayıp zon yapmak diye bir şey yoktur. Alacağınız puanı bir seferde alırsınız ve ikinci oyuna sıfırdan başlanır. Bu sistemde onör ikramiyeleri yazılmaz. Aşağıdaki gibi bir tablo hazırlanır:

 

Zonda

Biz Siz
1. Oyun Kimse 140 -
2. Oyun Siz 110 -
3. Oyun Biz

170

-
4. Oyun Herkes - 650
5. Oyun Kimse 1260 -
6. Oyun Siz 100 -
7. Oyun Biz - 430
8. Oyun Herkes - 190

Yukarıda 8 el oynanacak bir tablo çizilmiştir. Bu sayı sisteminde kimin zonda olup kimin olmadığı önceden belirlenmiştir. Soldan ikinci Kolon, oynanacak oyunda hangi tarafın zonda olduğunu göstermektedir. Alınan puanlar da Biz ve Siz kolonlarına yazılacaktır. İlk kağıdı, tabloyu tutacak kişinin ortağı dağıtır ve ilk oyunda tabloda da görüldüğü gibi kimse zonda değildir. Fazla çıkan ve batan eller bu zon durumuna göre değerlendirilir.

Bu sistemde Part skor bir sonraki oyuna taşınmadığı, ve iki zon yaparak Rober ikramiyesi kazanmak söz konusu olmadığı için, oyun çıkarma ve Zon yapma ikramiyeleri vardır. Manş skor dışında herhangi bir kontrat oynayan kişi kontratını yaparsa, diğer sistemde alacağı sayıya ek olarak zonda değilse 50, zonda ise 100 sayı oyun çıkarma ikramiyesi kazanır. Mesela 2 Pik oynadınız ve bir fazla çıktınız. Diğer sayı tablosuna göre çizginin altına 60, üstüne 30 sayı yazıyordunuz. Bu sisteme göre kendi hanenize zonda değilseniz 90+50, zonda iseniz 90+100 yazarsınız, ve o sayı orada biter, bir sonraki oyuna aktarılmaz.

Eğer Manş skor oynuyor ve zon yapıyorsanız, alacağınız puana ilaveten zonda değilseniz 300, zonda iseniz 500 puan yazarsınız. Mesela 4.Oyunda tabloda da görüleceği gibi Herkes zonda, rakip 4 Kör oynadı ve bir fazla yaptı. Alacakları sayı 150+500=650’ dir. Diyelim ki 5.Oyunda konturlu Şlem Pik oynadınız, bir fazla çıktınız ve zonda değilsiniz. Alacağınız puan 180x2+100+300+500=1260’ dır ve bu sayının tamamı sizin hanenize tek kalem olarak yazılır. Fazladan alınan ve eksik alınan eller için sayılar aynı diğer sistemde olduğu gibi hesaplanır.

Şimdi yukarıdaki tabloda yer alan oyunların sayılarını açıklayalım.

 1. Oyun : 2 Pik oynadık ve 3 Pik çıktık, dolayısıyla 3x30=90 ve zonsuz oyun çıkarma ikramiyesi olarak da 50 olmak üzere toplam 140 sayı yazdık.
 2. Oyun : Bu sefer 3 Karo oynadık ve bien yaptık, bu sefer 3x20=60 sayı ve zonsuz oyun çıkarma ikramiyesi olarak 50 sayı aldık. Toplam 110 sayı.
 3. Oyun : Zonda 2 SA oynadık ve bien yaptık, alacağımız sayı 2 Sanzatu karşılığı 70 ve zonda oyun çıkarma ikramiyesi 100 olmak üzere toplam 170 tir.
 4. Oyun : Herkesin zonda olduğu oyunda rakip 4 Kör oynadı ama 1 fazla çıkardı. Dolayısıyla 5x30=150 ve zonda iken zon yaptığı için 500 zon ikramiyesi aldı.
 5. Oyun : Daha önce açıkladığımız gibi zonda değilken 6 Pik oynadık, kontur atıldı ve oyunu 1 fazla çıkardık. 180x2 çıkarılan oyun sayısı konturlu olarak, bir fazlası zonsuz olduğu için 100 sayı olarak, zonsuz durumda zon ikramiyesi 300 sayı olarak ve gene zonsuz durumda şlem ikramiyesi 500 sayı olarak toplam 1260 sayı alındı.
 6. Oyun : Rakip 2 SA oynadı ve 1 battı. Zonda oldukları için biz 100 sayı kazandık.
 7. Oyun : Rakip 3 SA oynadı ve bir fazla çıkardı. 4 SA karşılığı olarak 130 sayı ve zonsuz durumda zon ikramiyesi olan 300 sayı olmak üzere toplam 430 sayı aldılar.
 8. Oyun : Rakip 3 Pik oynadı ve çıkardı. Aldığı sayı 3x30=90+100=190. İlk sekiz eli 510 sayı önde kapattık. Bu sistemde oyun sayısı 4’ün katları olarak belirlenip, istendiği kadar oynanabilir.

Chicago Sayı sistemi ilk uygulandığı zaman, amaç sadece oyun sayısını sınırlamaktı. Rober Bricinde bir taraf iki zon yapmadan Rober tamamlanmadığı için oyunu sonsuza kadar sürdürmek mümkündür. Bunu önlemek için Chicago sayı sistemi yaratıldı ve oyun sayısı sınırlanırken, ilk başlarda karma bir sistem uygulandı. Orijinal Chicago sisteminde gene dört oyun esastı, fakat bir oyunda aldığınız part skor, bir sonraki oyuna taşınıyordu. Mesela ilk oyunda 2 Pik oynadınız ve 9 el alarak 3 çıktınız, aşağıya 60, yukarıya 30 sayı yazılır. Çizelge Rober Briç çizelgesiyle yukarıda anlattığımız çizelgenin bileşimi gibidir. Dört oyun için yukarıda Chicago başlığı altında anlattığımız gibi bir çizelge hazırlanır ama burada Biz ile Siz arasındaki dikey çizgi yukarı doğru devam eder, fazlalar ve ikramiyeler yukarı yazılır. İkinci oyunda 1 Sanzatu oynayarak zonu tamamlamanız mümkündür, bu durumda da aşağıya 40 yukarıya zon ikramiyesi olan 300 sayıyı yazarsınız. Zon ikramiyesinin kaç yazılacağı zonun tamamlandığı elde zonda olup olmamanıza bağlıdır. Ancak ikinci oyunda rakip zon yaparsa, artık ilk oyundaki 60 sayıyı 100 sayıya tamamlayarak zon yapma şansınız kalmamıştır. Gördüğünüz gibi burada da Rober ikramiyesi değil, zon ikramiyesi söz konusudur. Part skoru zona tamamlamak mümkün olduğu için oyun çıkarma ikramiyesi yok; sadece dördüncü oyun için Part skorla sonuçlanması halinde 100 sayı ikramiyesi vardır. Şimdi de yukarıdaki sekiz eli bu sisteme göre yazalım.

 

 

  300

30

 
 

Zonda

Biz Siz
1. Oyun Kimse 60 -
2. Oyun Siz 60 -
3. Oyun Biz

70

-
4. Oyun Herkes - 650
5. Oyun Kimse 1260 -
6. Oyun Siz 100 -
7. Oyun Biz - 430
8. Oyun Herkes - 190

Gördüğünüz gibi çok farklı değil. Yukarı yazılan sayılar ilk oyundaki bir fazla, ve ikinci oyunda tamamlanan zon ikramiyesi. Diğerlerinde tek oyunda zon bağlandığı için ikramiyelerin yukarı yazılmasına gerek yok. 8. Oyunda ise çıkarılan part skora 100 sayı ikramiye eklendi. Bu oyun dörtlü turun son oyunu olduğu için Part skor bir sonraki oyuna taşınmayacaktır. Sonuçta da küçük bir değişiklik var; 510 değil 610 sayı ilerdeyiz.

Bir diğer sistem Duplicate Sayı Sistemidir. Bu sistemin bizim ilk anlattığımız Chicago sisteminden farkı, Part skor için her durumda 50 sayı ikramiyesi olması, konturlu ve sürkonturlu çıkarılan her oyun için 50’şer sayı ayrıca ikramiye yazılmasıdır. Yani mesela, zonda sürkonturlu 1 Karo oynayıp oyunu yaparsanız alacağınız sayı (20x4)80+50+50+50=230 olur. 80 sayı sürkonturlu 1 Trefl için, ilk 50 sayı oyun yapıldığı için, ikinci 50 konturlu oyun yapıldığı için, üçüncü 50 de sürkonturlu oyun yapıldığı için yazılmıştır. Zonda olmasaydınız da aynı sayıyı alacaktınız. Eğer zon yapıyorsanız ilk yazdığımız 50 sayı yerine zonda 500, zonsuz 300 sayı yazmanız gerekecekti. Diğer sayılar tamamen yukarıda anlattığımız gibidir. Bu sistem turnuvalarda uygulanan sistemdir, dolayısıyla genelde en az 8 kişiyle, yani iki masa oynanır, zon sıraları da Chicago’ya göre farklıdır.

Chicago sistemi daha sonraları Duplicate Sistem gibi oynanmaya başlanmıştır. Zon ikramiyeleri 300 ve 500, Part skor oyun çıkarma ikramiyesi 50 sayı olarak yazılır, part skor bir sonraki ele taşınmaz, ancak 50 sayı kontur ve sürkonturlu oyun yapma ikramiyeleri yoktur. Yani bizim bu başlık altında ilk anlattığımız Karma sisteme göre tek farkı Part skor için zonda da, zonsuz da 50 sayı ikramiye yazıyor olmasıdır. Ayrıca zon sırası da değişmiştir. Eskiden 2 ve 3 üncü oyunlarda kağıdı dağıtan taraf zonda olurken, yeni düzende tam tersi tercih edilmiştir.

Turnuvalarda Puanlama

Turnuvalarda Duplicate Sayı sisteminin uygulandığını daha önce belirtmiştik. Turnuvalarda oynanacak eller önceden dağıtılmıştır ve her el tüm ekipler tarafından oynanmak durumundadır. Dolayısıyla şans faktörü tamamen ortadan kalkar, her eli en iyi değerlendiren en yüksek puanı alır. Şimdi bu puanlamanın nasıl yapıldığına bakalım. Her oyun için maksimum puan masa sayısıyla belirlenir. Turnuvada en az iki masa olması gerekir ve iki masa için bir ekibin bir oyunda kazanacağı maksimum maç puanı 2’dir. Ondan sonra ilave her masa için 2 puan ilave edilir. Mesela 4 masa oynanıyorsa, maksimum oyun puanı 6 ‘dır.

Şimdi 4 masalı bir turnuva için, ilk oyunda her masada oynanan oyun ve sonuçlara göre bir tablo hazırlayalım.

Kontrat

Kontrat Sahibi

Sonuç

K-G

D-B

K-G

D-B

3 SA D-B Ekip 1 1 Battı 50 - 6 0
4 Pik D-B Ekip 2 Bien - 420 2 4
4 Pik D-B Ekip 3 1 Fazla - 450 0 6
3 Pik D-B Ekip 4 1 Fazla - 170 4 2

Şimdi de yukarıdaki tabloyu açıklayalım. 1.Masada Doğu-Batı 3 SA oynadı ve 1 Battı bu nedenle Kuzey-Güney’in hanesine 50 sayı yazıldı. 2.Masada aynı kağıdı gene Doğu-Batı’da oturan 2.Ekip 4 Pik oynadı ve Bien yaptı, yani oyunu tam çıkardı ve 420 sayı aldı. 3.Masada Doğu-Batı 4 Pik oynadı ve 1 fazla çıkardığı için 450 sayı kazandı, son masada ise gene Doğu-Batı 3 Pik oynadı ve 1 fazla çıkararak 170 sayı yazdırdı. Bunlar bir board’da yani bir oyunda alınan sayılar. Son iki kolon ise Maç Puanlarını gösteriyor. Doğu-Batı’da en iyi performansı gösteren 3.Ekip 6 puan, 2.Ekip 4 puan, 4.Ekip 2 puan ve 1.Ekip 0 puan aldılar, rakipleri olan Kuzey-Güney ekipleri de, bu puanları 6 puana tamamlayan puanları kazanmış oldular. Yani 0 puan alan Doğu-Batı’nın karşısında oturan Kuzey-Güney 1.Ekip 6 puan kazanmış oldu.

Bu şekilde kaç oyun oynanırsa, sonunda bütün maç puanları toplanır ve ekiplerin kazandığı toplam puan ortaya çıkmış olur.

Her ekibin bir boardda oynadığı oyun ve aldığı sayı her zaman farklı olmaz. Mesela yukarıdaki örnekte 3.Ekip       4 Pik’i 1 fazla çıkarmamış ve Bien yapmış olsaydı, 2.Ekiple sayıları eşit (420) olacaktı. Bu durumda ilk sırada olduklarına göre ilk iki sıranın maç puanlarını paylaşacaklardı ve her ikisi de (6+4)/2=5 puan kazanmış olacaklar, rakipleri de 1’er puan alacaklardı. Dolayısıyla bir oyunda tüm masalarda aynı oyunun oynanıp aynı puanların alınması halinde tüm ekiplerin 3 puan kazanmış olacağını hesaplamak zor olmayacaktır.

Peki diğer masalarda oyun oynanırken, bir masada oyun açılmazsa, yani herkes pas geçerse ne olur? Pas geçilen masada her iki ekip de hanesine 0 sayı yazdırır, bu 0 sayı yukarıdaki tabloda (-) işareti alan ekiplerden iyi durumda olur. Çünkü (-) işareti alan ekiplerin sayısı aslında rakibin aldığı sayının eksi halidir. Yani Kuzey-Güney 2.Ekibin sayısı aslında (–420) dir. Böyle bir durumda puanlama aşağıda görülen tablodaki gibi olacaktır.

Kontrat

Kontrat Sahibi

Sonuç

K-G

D-B

K-G

D-B

3 SA D-B Ekip 1 1 Battı 50 - 6 0
4 Pik D-B Ekip 2 Bien - 420 0 6
Pas D-B Ekip 3 - 0 0 4 2
3 Pik D-B Ekip 4 1 Fazla - 170 2 4

Bir de oyunun herhangi bir nedenle tamamlanamadığı bir masadaki durumu inceleyelim. Bu durumda o masadaki iki ekip toplam puan olan 6 puanı 3-3 paylaşırlar. Diğer masalardaki puanlama her ekipten 1’er puan düşülerek hesaplanır. Yani en iyi performansı gösteren ekip 6 değil 5 puan kazanır, ikinci ekip 3, üçüncü ekip 1 puan kazanır. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz; bir boardda tüm Doğu-Batı’ların kazandığı toplam puan hiçbir zaman değişmez, 4 masa örneğinde 12 puanı geçemez.