Bekir Dural ile

Karşılaştırmalı Briç

 

Ana Sayfa Hakkımda Briç Sistemleri Konvansiyonlar Konvansiyon Uyum Tablosu Sayı Sistemleri Briç Sözlüğü

         Please Click Here For ENGLISH

Polish Club Briç Sistemi

 

Kuvvetli Trefl açışına dayalı konvansiyonel bir sistemdir. 1 Trefl açışı dışındaki açışlar aynı 2/1 5’li majör sisteminde olduğu gibi uygulanır. Sistemin temel özellikleri aşağıdaki gibidir.

- 1 Trefl açışı 12+ her türlü puanla yapılabileceği için forsingdir, pas geçilemez. Zayıf 1 Karo cevabı da konvansiyonel olup her türlü puanla yapılabileceğinden forsingdir, pas geçilemez. 1 Trefl açış ve 1 Karo cevaplarında puan ikinci konuşmalarda belirtilir.

- 1 Karo açışı en az 4 parça Karo ile yapılır, dolayısıyla zayıf (12-15 OP) 1 Trefl açışlarında da Trefl 2 parça olabilir. Diğer taraftan zayıf ellerle yapılan 1 Trefl açışları 5 parça Majör ve 4 parça Karo’yu inkar ettiğinden, 1 Karo açışı yapan elde daha uzun Trefl olabilir.

- 1 Kör/Pik açışları ve cevaplar 2/1 sisteminde olduğu gibi uygulanabilir, bu nedenle açış ve ilk cevaplardan sonraki konuşmalar tablolara alınmamıştır.

- 1 NT açışı 16-18 OP ve dengeli elle yapılır, 5 parça majör olabilir. Cevaplar ve ikinci konuşmalar Standard 5’li majör yada 2/1 sisteminde olduğu gibi uygulanabilir. Bu nedenle 2. tur konuşmaları tablolara alınmamıştır.

- 2 Trefl açışı 12-15 OP 6 parça Trefl yada 5/4 Trefl/Majör dağılımla yapılır.

- Multi 2 Karo açışının bir versiyonu uygulanır.

- 2 Majör açışları 5-5 dağılım gösterir.

- Kuvvetli 2 NT açışı yoktur, 2 NT açışı 7-11 OP ve 5-5 Minör dağılımı gösterir.

Birinci Tur Konuşmalar :

Açıcı Puan Dağılım Cevapçı Puan Dağılım
1 Trefl
12-15 OP
 
12-18 OP
16-18 OP
19+ OP
 
 
Dengeli
(5’li majör,4’lü Karo yok)
4414
6 Trefl yada 5/4 Trefl/Majör
Her dağılım
 
1 Karo
 
 
1 Majör        
1NT
2 Trefl
2 Karo/Majör
2NT
3 Minör
3 Majör
 
3 Sanzatu
0-6 OP
7+ OP
16+ OP
7+ OP
7-10 OP
10+ OP
Game force
11-12 OP
Zayıf
13-15 Splinter
 
13-15 OP
Önemli değil
5+ Karo
Dengeli
4+ Kart
Dengeli
5+ Trefl
6+ iyi renk
Dengeli
6+ Kart
5+ Trefl O renkte durdurucu ile 3NT ister
Dengeli
1 Karo
12-18 OP
En az 4 parça
1 Majör
1 Sanzatu
2 Trefl
2 Karo
2 Majör
2 Sanzatu
3 Trefl
3 Karo
3 Majör
3 Sanzatu
7+ OP
7-10 OP
10+ OP
10+ OP
Game force
11-12 OP
8-10+ OP
4-7 OP
13-15 Splinter
13-15 OP
En az 4 parça
4’lü majör yok
En az 5 parça
En az 4 parça
6+ Majör
Dengeli
4+ Karo
5+ Karo
4+ Karo
Dengeli
1 Kör
12-18 OP
En az 5 parça
1 Pik
1 Sanzatu
2 Minör
2 Kör
2 Pik
2 Sanzatu
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 Sanzatu
7+ OP
5-15 Forcing
10+ OP
6-9 OP
7-9 OP
16+ Jacoby
10-12 OP
10-12 OP
0-6 OP
13-15 Splinter
13-15 OP
En az 4 parça
 
En az 5 parça
3 parça
4’lü Kör
3+ Kör
4’lü Kör dengeli
4’lü Kör tek kart
4’lü Kör
4’lü Kör
3-4 Kör dengeli
1 Pik
12-18 OP
En az 5 parça
1NT
2 Minör/Kör
2 Pik
2 Sanzatu
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 Sanzatu
5-15 Forcing
10+ OP
6-9 OP
16+OP
7-9 OP
10-12 OP
10-12 OP
0-6 OP
13-15 OP
 
En az 5 parça
3’lü Pik
3+ Pik
4’lü Pik
4’lü Pik dengeli
4’lü Pik tek kart
4’lü Pik
3-4 Pik dengeli
2 Trefl
11-15 OP
En az 6’lı Trefl
Yada 5’li Trefl + 4’lü majör
 
2 Karo
2 Majör
2 Sanzatu
3 Trefl
3 Karo
3 Majör
3 Sanzatu
4 Trefl
11+ OP
11-12 OP
11-12 OP
Zayıf
11-12 OP
11-12 OP
13-15 OP
Zayıf
Relay Bid
En az 5 parça
Trefl desteği
En az 3 parça
En az 5 parça
6 parça
Dengeli
En az 4 parça
2 Karo
6-9 OP
20-22 OP
6’lı Kör yada Pik
Dengeli
2 Kör
2 Pik
2 Sanzatu
Zayıf
Pikse oyna
15+ OP
Rengini oyna
Körse 4 olabilir
Relay Bid
2 Kör
6-10 OP
5-5 biri Kör
2 Pik
2NT
3 Kör
Pas geç yada
Relay Bid
Preemptive
Düzelt
İkinci rengi sorar
2 Pik
6-10 OP
5’li Pik, 5’li Minör
2NT
3 Trefl
3 Pik
Relay Bid
Pas geç yada
Preemptive
İkinci rengi sorar
Düzelt
3 Renk
6-10 OP
7 Parça
Basit Destek
En az 3 löve
En az 2 parça
1 NT
15-18 OP
5’li majör olabilir, dengeli
2 Trefl
2 Karo
2 Kör
2 Pik
2NT
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
3 Pik 
3 Sanzatu
4 Trefl
8+ OP
Transfer
Transfer
Transfer
Transfer
Davet
Davet
9+ OP
9+ OP 
Oyun
Gerber
Puppet Stayman
5+ Kör
5+ Pik
6+ Trefl
6+ Karo
6+ Trefl
6+ Karo
5/4 Minörler tek Kör
5/4 Minörler tek Pik
2 NT
7-11 OP
5/5 Minörler, 1/2 Majörler
3 Trefl/Karo
3 Kör
4 Trefl/Karo
5 Trefl/Karo
Zayıf
Kuvvetli
Şlem ilgisi
Preemptive
 
Dağılım sorar
 
 
3 NT
Gambling
7’li kesiksiz minör
4 Trefl
4 Karo
5 Trefl
Pas geç yada
Şlem teklifi
Pas geç yada
düzelt
Minörlere destek
düzelt

 

 İkinci Tur Konuşmalar :

 

Açıcı 
Cevapçı
Açıcı 2.Tur
Açıklama
Cevapçı 2. Tur
Açıklama
1 Trefl
1 Karo
1 Kör
 
 
 
 
 
1 Pik
 
 
 
1NT
 
2 Trefl
 
 
 
 
 
 
2 Karo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Kör
 
 
 
 
 
2 Pik
 
 
 
 
 
2 SA
 
 
3 Trefl/Karo
 
3 Kör/Pik
 
3 SA
 
12-15 2+ Kör dengeli
 
 
 
 
 
12-15 4 parça Pik
 
 
 
19-21 5’li majör olabilir
 
16-18 OP 5+Trefl
 
 
 
 
 
 
24+ OP Konvansiyonel
manş forsingi
 
 
 
 
 
 
 
 
19-21 OP 5+ Kör
8 löve
 
 
 
 
19-21 OP 5+ Pik
8 löve
 
 
 
 
22-24 OP 5’li majör
olabilir
 
19-21 OP iyi renk
8 löve
21-24 OP yada
9 löve
21-24 OP Kesiksiz minör ile 9 löve
1 Pik
1NT
2Trefl/Karo
2 Pik
2NT
3Trefl/Karo
1NT
2Trefl/Karo/Kör
2NT
3Trefl/Karo
2 Trefl
Gerisi 1 NT açışa
Pas geçilebilir
2 Karo/Kör/Pik
2 NT
3 Trefl
3 Karo
3 Kör/Pik
 
2 Kör pozitif
konvansiyonel
 
2 Pik zayıf
2 NT
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 NT
Pas geçilebilir
2 Pik/3Trefl/Karo
2 NT
3 Kör
3 Pik/4Minör
3 NT
Pas geçilebilir
3 Trefl/Karo/Kör
2 NT
3 Pik
3 NT
4 Trefl/Karo/Kör
Sanzatu cevapları
 
Pas geçilebilir
 
 
 
 
Natürel forsing
Forsing değil
Forsing değil
9-11OP 5/5 Minörler
16+ OP Dengeli
6 parça 2 top onör
Forsing değil
Forsing değil
16+ OP Dengeli
6 parça 2 top onör
Puppet Stayman
Cevaplarla aynı
 
Forsing değil
Davet
Davet
Kuvvetli Karolar
Splinter
 
4+ OP en az 1 Rua
5+ OP en çok 2 Vale
6+ OP en çok 3 vale
NT’ye transfer
Trefl’e transfer
Karo’ya transfer
Kör’e transfer
Pik’e transfer
5-5 Minörler
5-5 Majörler
 
Forsing değil
Bir tur forsing
Davet
Splinter
Oyun
 
Forsing değil
Bir tur forsing
Davet
Oyun
Splinter
Puppet Stayman
 
 
 
 
 
 
1 Trefl
1 Kör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Pik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 NT
 
2 Trefl
2 Karo
 
 
 
 
 
 
2 Kör
 
 
2 Pik
2 NT
3Trefl/Karo
3 Kör
3 NT
4+ Pik Forsing
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-15 OP Forsing değil
 
16-18 OP 5+Trefl
19+ OP 3+ destek
 
 
 
 
 
 
12-15 OP Kör desteği
 
 
19+ OP 5+ Pik
19+ OP
19+ OP 5+ kart
16-18 OP 4’lü destek
Oyun
1 NT
2 Trefl
2 Karo/Kör
2 Pik
2 NT Forsing
3 Trefl
3 Karo Forsing
3 Kör
3 Pik
3 NT
Yukarıyla aynı
 
Naturel
2 Kör
2 Pik
2 NT
3 Trefl/Karo
3 Kör  (dengesiz)
3 Pik  (dengeli)
3 NT
2 Pik (singleton?)
3 Kör preemptive
Diğerleri gametry
7-9 OP dengeli
Checkback
Zayıf oynamaya
4’lü zayıf destek
4’lü Kör, uzun minör
Zayıf oynamaya
4’lü Kör 5+ Karo
6+ Kör Davet
Davet
Oyun
 
 
 
7-10 OP 4 parça Kör
11+ OP 4 parça Kör
11+ OP 5+ Kör
5/4 Minör/Kör 7-10 OP
7-10 OP 5 parça Kör
7-10 OP 5 parça Kör
7-10 OP 6+ Kör
2 NT (hangisi)
1 Trefl
1 Pik
2 Kör
Diğerleri
19+ OP 5+ Kör
1 Trefl-1 Kör sekansı ile aynı
 
 
1 Trefl
1 NT
2 Trefl
2 Karo
16-18 OP 5+ Trefl
Minör sorusu
Naturel
2 Kör
2 Pik
2 NT
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
3 Pik
 
2344 dağılım
3244 dağılım
3334 yada 3343
5+ Trefl
5+ Karo
2245 dağılım
2254 dağılım
1 Trefl
2 Trefl
2 Karo
 
 
 
2 Kör/Pik
 
 
2 NT
3 Trefl
Relay Bid, zayıf yada
kuvvetli olabilir
  
 
a) Stoper zayıf
b) 19+ OP 5+ parça
 
Zayıf, stoper var
Trefl desteği forsing
2 Kör/Pik
2 NT
3 Trefl
3 Karo/Kör/Pik
2 Pik
2 NT
3 Trefl
11-13 OP Stopper
14+ OP dengeli
11-13 OP
Splinter
11-13 OP Stopper
14+ OP dengeli
11-13 OP
1 Trefl
Diğer
Yukarıda gösterildiği gibi yada olmayanlar için naturel
1 Karo
1 Kör
1 Pik/NT
2 Trefl/Karo
2 Kör
2 Pik
2 NT
 
3 Trefl
3 Karo
 
3 Kör
Naturel
Naturel 5/4 yada 4/5
Basit destek
16-18 OP reverse
16-18 OP 6+ Karo
3’den az Kör
16-18 OP 5’li Trefl
16-18 OP 6+ Karo ve
3 adet Kör
16-18 OP naturel
 
 
1 Karo
Diğerleri
Yukarıdaki gibi yada naturel
 
2 Trefl
2 Karo
2 Kör
 
2 Pik
 
2 Sanzatu
 
 
 
3 Trefl
 
3 Kör
 
3 Pik
4’lü Kör
minimum
4’lü Pik
minimum
6+ Trefl
kısalık yok
 
  
6+ Trefl kısalık
var
4’lü Kör
maksimum
4’lü Pik
maksimum
2 Pik
 
2 NT
 
3 Trefl
3 Karo
3 Majör
 
3 Karo
 
Relay Bid dağılım sorar
Diğer konuşmalar forsing değil
Relay Bid dağılım sorar
Diğer konuşmalar forsing değil
Oynamaya
Relay Bid dağılım sorar
Keser, diğer Majörde
zayıflık
Relay Bid, Hangisi?
2 Karo
2 NT
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
3 Pik
Zayıf Körler
Zayıf Pikler
İyi Körler
İyi Pikler
 
2 NT
3 Kör
3 Pik
3 NT
4 Trefl
4 Karo
4 Kör
4 Pik
4 NT
5 Trefl
Kör tek
Pik tek
6-5 Trefl-Karo 1-1 Majörler
6-5 Karo-Trefl 1-1 Majörler
6-5 Minörler Kör şigan
6-5 Minörler Pik şigan
6-6 Minörler Kör şigan
6-6 Minörler Pik şigan

 

Yukarıda incelediğiniz tablo natürel olmayan ikinci tur konuşmalarını içeriyor. Bu tabloda bulunmayan konuşmaların natürel ve 2/1 sistemindeki gibi olduğunu düşünebilirsiniz.

Üçüncü Tur Konuşmalar : 

Üçüncü turda da naturel olmayan ve relay bid’lerin devamı olan konuşmaları tabloya alacağız.

 

Açıcı
Cevapçı
Açıcı
Cevapçı
Açıcı
Açıklama
Cevapçı
Açıklama
1 Trefl
1 Kör/Pik
1 NT
2 NT
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 NT
Trefl olmaz Karo belli değil
Trefl olur Karo olmaz
İkisi de olur Trefl daha iyi
İkisi de olur Karo daha iyi
İkisi de olur Manş forsingi
1 Trefl
1 Kör
2 Kör
2 Pik
2 NT
Hangisi
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
Trefl kısa
Karo kısa
Pik kısa
1 Trefl
1 Pik
2 Pik
2NT
3 Trefl
Hangisi
3 Karo
3 Kör
3 Pik
Karo kısa
Kör kısa
Trefl kısa
2 Trefl
2 Karo
2 Kör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Pik
 
 
 
 
 
 
 
 
2 NT
 
 
3 Trefl
2 Pik
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 NT
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Karo
 
 
3 Karo
2 NT
3 Trefl
 
 
 
 
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 NT
3 Trefl
 
 
 
 
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 NT
3 Kör
3 Pik
3 NT
3 Kör
3 Pik
3 NT
2425
6 parça
 
 
 
 
0445
3415
4405
1435
6 parça
 
 
 
 
4045
4315
4135
4225
2326
3226
2236
3136
1336
3316
 
3 Karo
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Karo
 
Dağılım sorar:
3 Kör 2416
3 Pik  1426
3 NT  3406
3 Trefl 0436
 
 
 
 
Dağılım sorar:
3 Kör 4216
3 Pik  4126
3 NT  4306
4 Trefl 4036