Ana Sayfa  Please Click For English

 

Multi 2 Karo 

Multi 2 Karo bir oyun açış sistemidir. Bu sistemde 2 Karo açışın içerebileceği birden fazla anlam vardır ve bunlar ikinci konuşmada anlatılır. 2 Karo açışı yapan kişinin elinde ya;

1. Zayıf 2 Majör açışı yapacak bir el vardır. (6-11 onör puanı ve 6 parça bir majör) Ya da,

2. Minörlerden birinde uzunluk olan 19-22 Onör puanlı bir el vardır, ya da

3. 19-22 Onör puanlı 4441 dağılımı olan bir el vardır.

Bu sistemi oynayanlar 2 Kör yada 2 Pik açışını kuvvetli açış olarak oynayabilirler, 2 Trefl açışını ise 23+ Onör puanı olan her türlü el ile manşa kadar forsing açış olarak oynamaları uygun olacaktır. 2 Trefl açışında Albaran konvansiyonu uygulanabilir, yada 2 Karo zayıf (0-7 OP) diğer cevaplar natürel olarak da oynanabilir.

2 Karo açışında ise Cevapçının 3 farklı cevabı olabilir. 2 Kör cevabı, zayıf elle majörünü oynayalım anlamına gelir; 2 Pik cevabı, majörün Pik ise onu oynayalım ama Kör ise manş olabilir anlamına gelir; 2 Sanzatu cevabı ise 14+ onör puanı ile Açıcının elini açıklamasını ister. Şimdi Cevapçının her cevap alternatifine karşı Açıcının ikinci konuşmalarını tablolar halinde vermeye çalışalım.

Açıcı
Cevapçı
Açıcı
Açıklama
Cevapçı
Açıklama
Açıcı
Açıklama
2 Karo
2 Kör
Pas
2 Pik
2 SA
 
 
 
 
 
3 Trefl
 
 
 
 
 
 
 
3 Karo
3 Kör
3 Pik
 
Zayıf 2 Kör Açışı
Zayıf 2 Pik Açışı
19-22 OP dengesiz
 
 
 
 
 
19-22 OP 4414
 
 
 
 
 
 
 
19-22 OP 4144
19-22 OP 1444
19-22 OP 4441
 
Pas
3 Trefl
 
3-4 Karo
3-4 Kör
3 Pik
3 SA
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 SA
4 Trefl
4 Kör
4 Pik
5 Trefl
3 Kör
Aynı şekilde devam eder
 
 
Uzun rengi sorar
 
Köre transfer
Pike transfer
Minöre transfer
Manş
Çok zayıf
Kör Şlem teklifi
Pik Şlem teklifi
Manş
Trefl Şlem teklifi
Manş
Manş
Manş
Çok zayıf
 
 
 
 
3 Karo
3 SA
 
 
 
 
3 Kör
Kontrol
Kontrol
Pas
Kontrol
Pas
Pas
Pas
3 Pik
 
 
 
Uzun Karo
Uzun Trefl
 
 
 
 
Cevapçının rengine susar
 
 
 
 
 
 
 
Cevapçının rengine susar
 

Devam etmeden önce yukarıdaki tabloyu biraz açıklayalım. Cevapçının 2 Kör cevabından sonra Açıcının 2 Sanzatu deklaresi tabloda da gördüğünüz gibi 19-22 puanlık dengesiz bir el gösteriyor. Dolayısıyla Cevapçının      3 Trefl deklaresi Açıcının uzun rengini öğrenmek isteyen bir relay biddir. Ondan sonra da, elindeki puana göre bu renkte manş yada şlem arayışına girebilir. Cevapçı Açıcının rengini beğenmezse, kendi uzun rengini söyleyerek gene şlem arayışına girebilir. Cevapçının 3 Trefl dışındaki konuşmaları transfer olarak değerlendirilir, ondan sonraki konuşmaları Cevapçı yönlendirecektir. 3 Pik ile minörlere transferin ne şekilde uygulanacağı ortaklık anlaşmasına bağlıdır. Cevapçının 3 Sanzatu konuşması ise bağlayıcıdır.

2 Karo açışa 2 Kör cevabı aldıktan sonra, Açıcının 3 Trefl, Karo, Kör yada Pik deklareleri ise, deklarenin bir üstündeki rengin tek parça olduğu, 19-22 puanlı ve 4441 dağılımlı eller gösteriyor. Bundan sonra Cevapçının tek parça olan rengi deklare etmesi, elinin çok zayıf olduğunu gösterir ve göstereceği renge Açıcının susmasını ister. Bu nedenle Açıcı, Cevapçının konuştuğu rengin bir üstündeki renkle, yani tek parça olan renginin bir üstündeki renkle bir relay bid yapar ve Cevapçının yapacağı deklareye pas geçer. Yani yukarıdaki tabloda, 2 Karo-2 Kör-3 Trefl sekansından sonra Cevapçının 3 Karo deklaresi çok zayıf olduğunu gösterir ve Açıcı 3 kör ile relay bid yapar ve Cevapçının bundan sonraki konuşmasına pas geçer. Cevapçının oynamak istediği renk Kör ise, zaten Açıcının 3 Kör deklaresine Pas geçecektir.

2 Karo açışına 2 Pik cevabı gelmesi durumunda yukarıdaki tabloya göre sadece ilk iki satır değişir. Açıcı zayıf 2 Pik eliyle pas geçer, zayıf 2 Kör eli ile 4 Kör konuşur, tablodaki diğer konuşmalar aynıdır. Şimdi diğer alternatiflere geçelim.

Açıcı
Cevapçı
Açıcı
Açıklama
Cevapçı
Açıklama
Açıcı
Açıklama
2 Karo
2 SA
3 Trefl
 
 
 
 
3 Karo
 
 
 
 
3 Kör
3 Pik
3 SA
 
 
4 Trefl
4 Karo
Zayıf 2 Kör Açışı
 
 
 
 
Zayıf 2 Pik Açışı
 
 
 
 
19-22 OP 1444
19-22 OP 4441
19-22 OP dengesiz
 
 
19-22 OP 4414
19-22 OP 4144
3 Kör
 
4 Kör
Farklı renk
 
3 Pik
 
4 Pik
Farklı renk
 
Kontrol
Kontrol
4 Trefl
 
Farklı renk
Kontrol
Kontrol
Manş teklifi
 
Manş
Kendi uzun rengi
 
Manş teklifi
 
Manş
Kendi uzun rengi
 
 
 
Uzun rengi sorar
 
Kendi uzun rengi
 
Pas
4 Kör
 
Destek
SA
Pas
4 Pik
 
Destek
SA
 
 
4 Karo
4 SA
Şlem konuşmaları
Minimum
Minimum değil
 
Destek var
Destek yok
Minimum
Minimum değil
 
Destek var
Destek yok
 
 
Uzun Karo
Uzun Trefl
 

2 Karo açışına rakibin bir renkle araya girme durumunda bu sistem bozulur. 2 seviyesinde araya girişe atılan kontur Sputnik konturudur, 3 seviyesinde araya girişe atılan kontur ceza konturudur. Diğer konuşmalar natüreldir. Rakibin kontur ile araya girmesi durumunda ise sistem bozulmaz, konuşma aynı şekilde sürdürülebilir. 9-13 puan aralığında sürkontur atılabilir.

Bu sistem farklı şekillerde de uygulanmaktadır. Alternatif için "Two Over One" kitabıma bakabilirsiniz.

Multi 2 Karo Açışa Karşı Savunma

Multi 2 Karo açışı alert edilmesi gereken bir açıştır. Bu açışa karşı araya girişleri de bir tablo halinde anlatmaya çalışalım.

Açıcı
2.Oyuncu
Açıklama
2 Karo
Kontur
2 Kör
2 Pik
2 SA
3 Trefl
3 Karo
3 Kör
3 Pik
3 SA
12-15 puan dengeli, yada 16+ dengesiz el
En az 5 parça Kör, oyun açar el
En az 5 parça Pik, oyun açar el
16-18 OP, dengeli el
En az 5 parça Trefl, oyun açar el
En az 5 parça Karo, oyun açar el
Preemptive
Preemptive
Gambling