Ana Sayfa  Please Click For English

 

Splinter Bid

David Cliff ve Dorothy Hayden Truscott tarafından birbirlerinden bağımsız olarak tanıtılmıştır. Majör açışlarında Cevapçı sıçramanın bir üst seviyesinde tek parça yada şigan rengini deklare eder. Elinde 4 parça majör desteği ve 13-15 puan bulunur. Kör açışına 3 Pik, 4 Trefl, 4 Karo, Pik açışına ise 4 seviyesinde renk ile tek parça gösterilir ve şlem niyeti belli edilir. Açıcı minimum puanla manş ilan eder, iyi bir puanla şlem teklifini kabul ederek kontrol konuşmalarına başlayabilir.

Splinter Bid Açıcı tarafından da uygulanabilir. Açıcının Minör açışı üzerine Cevapçının Majör cevabından sonra Açıcı 18+ puan, Majör renge kesin destek ve tek parça bir renkle Splinter Bid uygulayabilir ve çift sıçramayla tek parça rengini söyler.

Minör renklerde Splinter Bid konvansiyonu bir Sanzatu manşı bulmak amacıyla uygulanır. Minör açış üzerine Cevapçı 13-15 onör puan ile tek parça olan rengini 3 seviyesinde deklare eder. Burada da majörlerde olduğu gibi, Cevapçının açış rengine tam desteği olması gerekir. Açıcı, Cevapçının tek parça olan renginde keseri varsa 3 Sanzatu deklare eder, yoksa açış rengini tekrar eder. Puan durumlarına göre minör manşı oynayıp oynamamaya her iki ortak da karar verebilir.