Bekir Dural ile

Karşılaştırmalı Briç

 

Ana Sayfa Hakkımda Briç Sistemleri Konvansiyonlar Konvansiyon Uyum Tablosu Sayı Sistemleri Briç Sözlüğü

        Please Click Here For ENGLISH

Goren Briç Sistemi

Amerikalı Briç Ustası Charles Goren tarafından geliştirilmiş en eski Briç sistemlerinden biridir. 1936 yılında yayınladığı “Briçte Kazanmanın Kolayı” adlı kitapla sistemi ayrıntılarıyla açıklamıştır. Bildiğim kadarıyla, Türkiye’de basılan en eski Briç kitabı 1959 yılında basılan “Briç” adlı cep kitabı boyutunda bir Goren kitabıdır.

Goren, Briç sistemleri arasında en natürel olanıdır, orijinal halinde neredeyse hiç konvansiyon yoktur. Oyunu açmak için 13 Toplam puan gerekir, ancak açmak zorunlu değildir. 14 Toplam puanla oyunu mutlaka açmak gerekir. Oyun en az 4 parça bir renkle açılabilir ve bu durumda o renkte en az 3 onör puanı aranır. 5 parça bir renk için onör zorunluluğu yoktur.

Oyunu Sanzatu açmak için hem Sanzatu dağılımı hem de 16-18 Onör puanı gerekir, ancak kötü bir 5 parça majör olabilir. Goren sisteminde bir de menfi Trefl açışı vardır. Oyun açacak puan olduğu halde iyi bir açış renginiz yoksa ve puanınız Sanzatu açmaya da yetmiyorsa oyunu 1 Trefl deklaresiyle açabilirsiniz. 1 Trefl açışına ortağınız pas geçemez, zayıf cevabı 1 Karo’dur. Araya giriş olursa cevap zorunluluğu ortadan kalkar. Açış ve cevap kurallarını aşağıdaki tablodan izleyebilirsiniz.

Açıcı
Puan
Dağılım
Cevapçı
Puan
Dağılım
1 Pik, 1 Kör
1 Karo
13+ TP
En az 4 parça
Basit Destek
 
Sıçrayarak Destek Majörde Manş      
1 Farklı renk       
2 Farklı renk (Sıçramasız)        
2-3 Farklı renk (Sıçramalı)           
1 Sanzatu             
2 Sanzatu            
3 Sanzatu              
4 Trefl                  
4 Sanzatu
7-10 TP
 
13-16 TP 
10-12 TP 
6+ TP    
10+ TP
 
19+ TP
 
6-10 OP
16-18 OP       
13-15 OP
Gerber
Blackwood
4 Parça yada
Onörlü 3 Parça  
4 Parça              
4 Parça            
En az 4 parça   
En az 5 parça
 
Tek renkli el, şlem teklifi          
Önemli değil Dengeli       Dengeli      Dengeli             
En az 4’lü destek
1 Trefl
13+ TP
Menfi olabilir
1 Karo                
2 Karo       
Destek cevabı
Diğer cevaplar
0-5 OP   
10+ TP 
Yukarıyla aynı
Yukarıyla aynı
Önemli değil       
5 Parça               
5 Parça
Yukarıyla aynı
2 Renk
21+TP   23+TP   25+TP
7 parça           
6 Parça           
5 Parça
2 Sanzatu            
3 Sanzatu       
Basit Destek 
Farklı renk     Manş                   
4 Sanzatu
0-6 TP     
7+ TP      
7+ TP      
7+ TP       
4-6 TP
Blackwood
Önemli değil Dengeli            
En az 3 Parça  
En az 4 Parça  
En az 3 parça  
En az 3’lü destek
3 Renk
9-12 TP
7 Parça
Basit Destek
En az 3 löve
En az 2 parça
4 Pik, 4 Kör
2 açamayan en fazla 2 batar ellerle
4 Sanzatu
Blackwood
En az 2’li destek
1 Sanzatu
16-18 OP
Dengeli
2 Sanzatu            
3 Sanzatu            
4 Sanzatu             
6 Sanzatu            
7 Sanzatu             
2 Renk                
3 Renk                
4 Trefl
7-8 OP       
9+ OP  
15-17 OP   
18-19 OP   
20+ OP       
6+ OP        
13+ TP        Gerber
Dengeli              Dengeli         Dengeli       Dengeli           Dengeli            
En az 5 parça    
En az 6 parça
Dengeli
2 Sanzatu
22-24 OP
Dengeli
3 Sanzatu             
4 Sanzatu             
6 Sanzatu             
3 Majör              
3 Minör               
4 Trefl
4+ OP         
9+ OP       
11-12 OP   
4+ OP        
6+ OP       
Gerber
Dengeli     Dengeli           Dengeli             
En az 5 parça    
En az 6 parça
Dengeli
3 Sanzatu
25-27 OP
Dengeli
4 Sanzatu            
6 Sanzatu             
4 Trefl                 
4 Majör               
5 Minör
6-8 OP    
9+ OP 
Gerber       
0-3 OP      
2-4 OP
Dengeli        Dengeli         Dengesiz           
En az 6 parça    
En az 6 parça

Yukarıdaki tablo klasik Goren kurallarına göre hazırlanmıştır. Bazı Goren oyuncuları artık diğer sistemlerde uygulanan Stayman ve Texas gibi konvansiyonları kullanmaktadırlar. Ayrıca klasik Blackwood ve Gerber konvansiyonları diğer sistemlerle ortaktır.

İkinci Tur Konuşmalar : ıcı, cevapçıdan aldığı deklareye göre 2.Tur konuşmasına karar verecektir.

- Eğer toplam puanlarının 26’ya ulaşmayacağını biliyorsa en kısa yoldan konuşmayı susturmalıdır. Pas geçebilir,    5 parça ise açış rengini tekrarlayabilir, yada ekonomik bir ikinci renk söyleyebilir. Örneğin 1 Kör açışı yaptığı aşağıdaki ellerde 1 Sanzatu cevabı alırsa açıcı konuşmayı en kısa zamanda durdurmalıdır.

1. ª R V 3     © A V 10 9  ¨ 9 6 4  § R D 2

2. ª R V 3  © A V 10 9 4  ¨ 9 6 4  § R 2

3. ª 3 © A V 10 9 4  ¨ R 9 7 6 4 § R 2

Yukarıdaki ilk elde Pas geçer, ikinci elde 2 Kör deklare eder, üçüncü elde 2 Karo demesi gerekir.

- Toplam puanlarının 26’ya ulaşma olasılığı varsa, normal açış puanıyla 1 Sanzatu deklare edebilir, ekonomik ikinci rengini gösterebilir, 5 parça ise açış rengini tekrarlayabilir, 4 parça ile ortağının rengine basit destek verebilir. Örneğin aşağıdaki ellerde 1 Kör açışına 1 Pik cevabı aldıysa, ikinci tur konuşması ilk el ile 1 Sanzatu, ikinci el ile   2 Kör, üçüncü el ile 2 Karo, dördüncü el ile 2 Pik olmalıdır.

1. ª R V 3  © A V 10 9 ¨ 9 6 4  § R D 2

2. ª R V 3  © A V 10 9 4  ¨ 9 6  § R V 2

3. ª V 3  © A V 10 9 4  ¨ D V 9 6  § R 2

4. ª V 9 5 3  © A V 10 9 4  ¨ D 6  § R V

- Toplam puanlarının 26’ya ulaşması olasılığı yüksek yada kesinse, ikinci tur konuşmasında puanının fazla olduğunu göstermesi gerekir; 5 parça ise açış rengini sıçrayarak tekrarlayabilir, ortağının rengine 4 parça ile sıçrayarak destek verebilir, her türlü ikinci rengini deklare edebilir, yada 2 Sanzatu, hatta 3 Sanzatu deklare edebilir. Aşağıda, 1 Kör açıp 1 Pik yada 1 Sanzatu cevabı aldığı ilk elde doğrudan 3 Sanzatu konuşabilir. Aynı konuşmaların geçtiği ikinci elle 3 Kör konuşabilir. 1 Kör açışına 1 Pik cevabı aldığı üçüncü elde 3 Pik forsingi yapabilir. Yada 1 Karo açıp 1 Pik cevabı aldığı dördüncü elde 2 Kör deklare edebilir.

1. ª R V  © A V 10 9  ¨ A D 6 4  § R D 2

2. ª R V 3  © A V 10 9 4  ¨ D V  § R V 2

3. ª D V 9 3  © A V 10 9 4  ¨ D V  § R D

4. ª V 9  © A V 10 9  ¨ A D 7 6 2  § R V