Ana Sayfa  Please Click For English

 

Cappelletti Konvansiyonu (Hamilton)

Bu konvansiyonun orijini oldukça karışıktır. 4 kişinin adı geçer, bunlar ; Michael Cappelletti, Fred Hamilton, John F.Pottage, Gerald W.Helms.

Bu konvansiyon 1 Sanzatu açışına müdahaledir. Kontur 16+ onör puan ve dengeli el gösterir.

- 2 Trefl          Tek renkli bir el gösterir

- 2 Karo           İki uzun majör gösterir

- 2 Kör            Kör ile bir minör gösterir

- 2 Pik             Pik ile bir minör gösterir

- 2 SA              İki uzun minör gösterir

2 Trefl araya girişinden sonra 4.Oyuncu zayıf bir eli varsa 2 Karo ile, kuvvetli bir eli varsa 2 Sanzatu ile uzun rengi sorar, diğer konuşmaları natüreldir.

Diğer araya girişlerde; 4.Oyuncunun sıçramasız destekleri zayıf el, sıçramalı destekleri kuvvetli el gösterir. Farklı bir renk deklaresi diğer iki rengin desteklenmediği tek renkli bir gösterir. 2 Kör ve 2 Pik araya girişlerinde ise 2 Sanzatu minör rengin ne olduğunu sorar.

Kontura cevap ise opsiyoneldir. 4.Oyuncu çok zayıf olmayan dengeli bir elle konturu cezaya bırakır, uzun rengi varsa deklare eder, çok zayıfsa en uzun rengini söyler.

Multi-Landy konvansiyonu ile Cappelletti arasındaki tek fark 2 Trefl ve 2 Karo deklarelerinin yer değiştirmiş olmasıdır. Bu durumda 2 Trefl araya girişi iki uzun majör göstereceği için, 4.Oyuncu eşit uzunluktaki majörleri arasında seçimi 2.Oyuncuya bırakabilir. Bunun için zayıf bir elle 2 Karo, iyi bir elle 2 Sanzatu deklare eder, ve majörler arasında seçimi 2.Oyuncu yapar.

2 Karo müdahalesinde ise 2 Kör deklare ederek uzun rengi sorar. Burada  uzun renk Karo ise 2 seviyesinde oynanması mümkün değildir. İki konvansiyonun birbirine göre avantajları bunlar, seçim sizin.