Ana Sayfa  Please Click For English

                

Dördüncü Renk Forsingi

Norman Squire tarafından geliştirilmiştir. 2 yada 3 seviyesinde, konuşulmamış olan dördüncü rengin Cevapçı tarafından deklare edilmesi, bir yandan ilk konuştuğu rengin beş parça olduğunu gösterirken, diğer taraftan Sanzatu oynama isteğini gösterir, ve o renkte keser olup olmadığını sorar. 2 seviyesinde yapılırsa bir tur için forsingdir, 3 seviyesinde yapılırsa manş forsingidir. Dördüncü Renk Forsingi 11+ puan gösterir.  Açıcı, Cevapçının ilk majör rengine üç parça desteği varsa, elindeki puana göre 2 yada 3 seviyesinde o renge döner. Desteği yoksa, ama dördüncü renkte keser varsa normal açış puanıyla 2 Sanzatu, fazlasıyla 3 Sanzatu konuşur. O renkte de keser yoksa konuşma natürele döner. Aşağıdaki konuşma sekansında;

Açıcı            Cevapçı
1 Trefl         1 Kör
1 Pik           2 Karo
 
2 Karo dördüncü renk forsingidir, minimum 11 onör puanın yanı sıra, Kör'ün beş parça olduğunu gösterir, Karo hakkında bir bilgi vermez. Açıcı, üç parça desteği varsa, minimum açış puanıyla 2 Kör, daha fazlasıyla 3 Kör deklare edecektir. Desteği yoksa, 1 Karo keseriyle, gene elindeki puana göre 2 Sanzatu yada 3 Sanzatu konuşacaktır. O da yoksa başka bir konuşma yaratması gerekir.

1 seviyesinde deklare edilen dördüncü renk (ancak 1 Pik olabilir) 4 parça Pik gösterir, natüreldir. Ayrıca dördüncü renk sıçrayarak gösterildiğinde bu dördüncü renk forsingi değil, natüreldir. Bir de rakip araya bir renkle girdiyse bu 3 renkten biri sayılarak dördüncü renk forsingi yapılamaz, yani rakibin konuştuğu renk 3 rengi tamamlamaz.